Skip Navigation or Skip to Content
X
GNOSEOLOGJI f.filoz.
Një nga pjesët me të rëndësishme të filozofisë që tregon burimet, format dhe metodat e njohjes, rrugët e arritjes të së vërtetës; teoria e njohjes. Gnoseologjia materialiste.