Skip Navigation or Skip to Content
X
GNOSEOLOGJIK mb.filoz.
Që lidhet me procesin e njohjes, që ka të bëjë me gnoseologjinë, që i përket gnoseologjisë, i gnoseologjisë. Rrënjët gnoseologjike. Burimet gnoseologjike. Kategori gnoseologjike.