Skip Navigation or Skip to Content
X
GOJËFËLLIQUR mb.
Që përdor fjalë e shprehje të ulëta e të ndyra; gojëndyrë,