Skip Navigation or Skip to Content
X
GOJËLËSHUAR mb.
Që i lëshon fjalët pa kujdes, që flet të lara e të palara, që s'i vë fre gojës; që përdor fjalë e shprehje jo të hijshme; gojështhurur.