Skip Navigation or Skip to Content
X
GOJËLOPË mb.
1. Që e ka gojën shumë të madhe.
2. fig. Që flet shumë, që flet mbarë e prapë pa i peshuar fjalët.