Skip Navigation or Skip to Content
X
GOJËMBAJTUR mb.
1. Që i mbahet goja kur flet; i belbër.
2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit. Erdhi gojëmbajturi!