Skip Navigation or Skip to Content
X
GOJËRRUDHUR mb.
Që flet pak, i heshtur; i përmbajtur në fjalë, i matur.