Skip Navigation or Skip to Content
X
GORRICTË mb.
1. Që është bërë prej druri të gorricës.
2. fig. I fortë.