Skip Navigation or Skip to Content
X
GOSTAR m.sh.
1. Ai që shtron një gosti; ai që thërret në gosti.
2. Ai që ftohet a që merr pjesë në një gosti. Erdhën (u nisën) gostarët.