Skip Navigation or Skip to Content
X
GOZHDIM m.
Veprimi sipas kuptimeve të foljeve GOZHDOJ, GOZHDOHEM. Gozhdimi i trupave. Gozhdimi i armikut. Gozhdimi në zyrë (në punë).