Skip Navigation or Skip to Content
X
GOZHDUAR mb.
1. I mbërthyer me gozhdë. Dërrasa të gozhduara.
2. fig. Që është detyruar të qëndrojë në vend pa lëvizur, pa bërë asnjë veprim, pa punuar etj., i mbërthyer në një vend; që ka ngecur në vend (për njerëzit). Mbeti (qëndroi) i gozhduar. I mbajti të gozhduar.