Skip Navigation or Skip to Content
X
GRAÇOJ jokal.
1. Fundosem në baltë. Graçoi kali.
2. vet. veta III. Shembet toka, humbet. Graçoi toka (vendi).
3. fig. Bie ngushtë, marr rrugë të keqe, bie në një gjendje të vështirë, bie në llum. Graçoi djali.