Skip Navigation or Skip to Content
X
GRARISHTE mb.
Që është për gra, që përdoret nga gratë, që u takon grave; që bëhet nga gratë. Rroba (këpucë) grarishte. Valle (këngë) grarishte. Fjalë (shprehje) grarishte. Punë grarishte.