Skip Navigation or Skip to Content
X
GRASOJ I kal.
Lyej me graso një makinë, një mekanizëm ose pjesët e tij, në mënyrë që të punojnë me mirë dhe të ruhen nga ndryshku, nga lagështia etj. Grasoj makinën (motorin, rrotat). Grasoj pushkën.