Skip Navigation or Skip to Content
X
GRAT m.bised.
1. Dobi, përfitim; duk. Nxjerr grat. (Nuk) ka grat. I ka grat puna dikujt i ka duk puna.
2. vjet. Qejf. Bënte gratin e tij. E kishte me grat.