Skip Navigation or Skip to Content
X
GRATSHËM mb.
1. Që ka grat, që ka duk; që mjafton për shumë veta a për mjaft kohë, i bollshëm. Grurë (oriz) i gratshëm. Prodhim i gratshëm.
2. Pjellor. Tokë e gratshme.
3. fig. I dobishëm, i frytshëm, frytdhënës. Punë e gratshme.