Skip Navigation or Skip to Content
X
GRAZHDOJ kal.
I shtie ushqim (kashtë, bar etj.) bagëtisë së trashë në grazhd, kujdesem për ushqimin e bagëtisë së trashë në stallë. Grazhdoj lopën (kaun, kalin).