Skip Navigation or Skip to Content
X
GREKOMADH mb.
1. Që është përpjekur a përpiqet për krijimin e një Greqie të madhe, duke i zgjeruar kufijtë e saj me toka të banuara nga kombësi jo greke; që ka përkrahur a përkrah një ide e synim të tillë. Borgjezia grekomadhe. Shovinizmi grekomadh. Politikë grekomadhe.
2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit. Synimet (përpjekjet) e grekomëdhenjve.