Skip Navigation or Skip to Content
X
GRITH kal.
1. Gërvisht, çjerr.
2. jokal. Lëshoj një zë të çjerrë. Grithte sharra. I grithnin mushkëritë.