Skip Navigation or Skip to Content
X
GRIVË mb.
1. Që ka qime me ngjyrë si të përhime, që është me qime të përhime e zakonisht të ashpra (për kafshët). Kalë (ka, cjap) grivë. Lopë (dhi, dele, mushkë) grivë.
2. Që sapo ka filluar të thinjet, gjysmë i thinjur. Flokë grivë.
3. Përd. em. sipas kuptimit 1 të mbiemrit. Ah, ç`pelë që ishte! Një grivë e bukur.