Skip Navigation or Skip to Content
X
GRIZHTË mb.
Që ka ngjyrën e hirit, në ngjyrë hiri të hapët; i bardhemë. Sy të grizhtë.