Skip Navigation or Skip to Content
X
GROLL mb.
Që është i kthyer si kërrabë, që ka trajtën e një kërrabe. Gjemb groll. Hundë grolle.