Skip Navigation or Skip to Content
X
GROMËSIJ jokal.
1. Nxjerr nga goja në mënyrë të pavullnetshme e me një zhurmë të papëlqyer gazrat që mblidhen në stomak, zakonisht pas ngrënies. Gromësiu lehtë.
2. vet. veta III fig. Nxjerr një zhurmë të mbytur si gromësirë; buçet mbytur. Deti gromësinte.