Skip Navigation or Skip to Content
X
GROPA-GROPA mb.
Që ka shumë gropa, që është tërë gropa, me shumë gropa. Udhë gropa-gropa. Vend (truall, fushë) gropa-gropa. Bëhet gropa-gropa.