Skip Navigation or Skip to Content
X
GROPISHTË f.sh.
Vend me gropa, vend gropë, gropore. Gropishtë me ullinj. Kaloj nëpër gropishta.