Skip Navigation or Skip to Content
X
GROPOJ kal.
1. E bëj gropë një vend, duke e gërmuar me diçka; e thelloj diçka dhe i jap formën e një grope. Gropoje edhe pak!
2. jokal. Gërmoj me diçka për të hapur një gropë. Gropoj nën të.
3. Varros, gropos.