Skip Navigation or Skip to Content
X
GROPOR mb.
Që është si gropë, që ka gropa, me gropa. Vend gropor. Tokë gropore.