Skip Navigation or Skip to Content
X
GRUPOR mb.
Që ka të bëjë me një grup të caktuar njerëzish, kafshësh, sendesh etj.; që i përket një grupi të caktuar; që bëhet në grup; i grupit. Pronë grupore.