Skip Navigation or Skip to Content
X
GRYKALARMË m.sh.zool.
Zog këngëtar i ngjashëm me gushëkuqin, që e ka gushën të larme.