Skip Navigation or Skip to Content
X
GRYKARGJENDE mb.poet.
1. Që e ka gushën të bardhë e të bukur (për vajzat). Vashë grykargjende.
2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit. Na prishi nga mendja, ajo grykargjendja. kr. pop.