Skip Navigation or Skip to Content
X
GRYKAS ndajf.
1. Deri në grykë, deri në buzë. Mbushe grykas.
2. Grykë me grykë, për qafe. U përqafuan grykas. E zuri grykas.
3. Fytafyt. U kapën grykas.