Skip Navigation or Skip to Content
X
GRYKJE mb.
Që e ka grykën të lartë e të ngushtë (për enët). Shtambë grykje.