Skip Navigation or Skip to Content
X
GULFOJ jokal.
1. vet. veta III. Del me forcë, shpërthen si curril. Gulfon gjaku (uji).
2. vet. veta III. Mbin menjëherë, shpërthen, gufon. Gulfojnë lulet (bimët).
3. fig. Shfryj nga një brengë a shqetësim i thellë.