Skip Navigation or Skip to Content
X
GULTOJ kal.
1. Shpie diçka nga një vend në një vend tjetër; lëviz nga një vend në një tjetër.
2. Nxjerr bagëtinë për kullotë. Gultoi dhentë.
3. Çoj gjahun nga strofulli, gulçoj. Gultoi një lepur.