Skip Navigation or Skip to Content
X
GURGUR m.sh.
Masur. Gurgur me penj të bardhë (të zez).