Skip Navigation or Skip to Content
X
GUROJ kal.
1. Nguros; ngurtësoj.
2. fig. Bëj të fortë; forcoj.