Skip Navigation or Skip to Content
X
GYPOR mb.
Që ka trajtën e një gypi; që ka të bëjë me gypin, që i përket gypit, i gypit. Krimb gypor. Në trajtë gypore.