Skip Navigation or Skip to Content
X
HALLDUPËRI f.përmb.vjet.
Pushtuesit osmanë; tradhtarët vendas, që mbanin anën e pushtuesit osman. E shporrën halldupërinë.