Skip Navigation or Skip to Content
X
HAPASHALTHI ndajf.
Me këmbë të hapura, duke hapur shalët. Ecën hapashalthi. Rrinte hapashalthi.