Skip Navigation or Skip to Content
X
HAPE f.sh.bised.
1. Sipërfaqja e diçkaje. Hapeja e pusit.
2. fig. Bollëk, begati. Është rritur në hape.
HAPE m.sh.
Bar në trajtën e një kokrre, që merret nga goja. Hape e hidhur. Hape të verdha. Hape për gjumë. Piu një hape.