Skip Navigation or Skip to Content
X
HAPËRDAHEM vetv.
Shpërndahem, përhapem andej-këtej, përndahem; hallakatem. U hapërdanë shpendët. U hapërdanë njerëzit. U hapërda gruri (misri). Mos u hapërda shumë!