Skip Navigation or Skip to Content
X
HAPËRDAJ kal.
Shpërndaj, përhap andej-këtej, përndaj; hallakat. Hapërdaj pulat. Hapërdaj grurin.