Skip Navigation or Skip to Content
X
HAPJE f.sh.
1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve HAP, HAPEM. Hapja e tokave të reja.
2. Fillimi i diçkaje dhe koha e këtij fillimi. Hapja e shkollave. Hapja e kongresit. Hapja e lojës (në shah).
3. Pjesa e fillimit a hyrja e një vepre letrare, muzikore etj. Në hapje të poemës. * Pika e hapjes usht. shih te PIK/Ë,~A.