Skip Navigation or Skip to Content
X
HAPSHKURTËR mb.
1. Që e ka hapin të shkurtër, që ecën me hap të shkurtër.
2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit. Hapshkurtri ia kalon hapgjatit. fj. u.