Skip Navigation or Skip to Content
X
HAPSHPEJTË mb.
1. Që ecën shpejt, që e ka hapin të shpejtë, çapshpejtë.
2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit. Hapshpejti - këmbëlehti. fj. u.