Skip Navigation or Skip to Content
X
HARMOJ kal.
1. Bëj copë-copë, copëtoj, thërrmoj, brej, ha (për gurin, drurin, eshtrat etj.). Drurin e harmon krimbi.
2. E prish a e kalb diçka; e mahis dhe e qelb. I harmoi plagën.
3. Grij e ronit, bëj fije-fije, ha. Tenja i harmoi rrobat. I harmoi pantallonat te gjunjët.