Skip Navigation or Skip to Content
X
HARTINË f.sh.bot.
Pishë e lartë e vendeve malore, me lëvore ngjyrë hiri në të kuqe, me gjethe si halë të vendosura dy e nga dy dhe me kurorë vezake; pisha e butë. Dru hartine. Shkurre hartine. Pyll hartine.