Skip Navigation or Skip to Content
X
HEKURBETON m.ndërt.
Beton i forcuar me shufra hekuri në ndërtime të ndryshme. Shtyllë hekurbetoni. Ndërtoj me hekurbeton.