Skip Navigation or Skip to Content
X
HENDEKLIDHJE f.sh.usht.
Llogore që lidh një hendek mbrojtës me një tjetër. Hap hendeklidhjen. Bashkoj (lidh) me hendeklidhje. Zë hendeklidhjen.