Skip Navigation or Skip to Content
X
HERC m.sh.fiz.
Njësi e dendurisë së dridhjeve, që është e barabartë me një lëkundje në një sekondë (shkurt. Hz).